Matbu Evraklar

Matbuu evrakların resmi olanları dışında, firmaların yönetimsel ve işleyiş düzenindeki ihtiyaçlarına yönelik çeşitleri de mevcuttur. Küçük, orta ve büyük tüm işletmelerin ihtiyacı matbuu evrak basımı Matbaamızın sunduğu profesyonel hizmetlerdendir.

Resmi işlemlerde mecburi olmakla beraber, kurumların kendi içerisindeki işleyiş ve organizasyonda aksaklık yaşanmaması için matbuu evraklar çok önemli yer tutmaktadır.

Hem resmi olması hem de matbuu evrakların işleyişteki önemi nedeni ile temin süresi ve hatasız basılması gerektiğinin farkındayız. Sizlere hatasız ve planlanmış zaman dilimlerinde matbuu evrak ihtiyaçlarınızı temin edeceğimizin garantisini veriyoruz.

Resmi (Maliye amblemli) matbuu evraklar

Fatura
Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Müstahsil Makbuzu
Serbest Meslek Makbuzu
Gider Pusulası
Perakende Satış Fişi
Taşıma İrsaliyesi
Yolcu Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Adisyon
Reçete
Ambar Tesellüm Fişi

Ayrıca Vergi Usul Kanununa Göre Kullanılması Zorunlu Olan Diğer Belgeler

ADİSYON TİPİ PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
DÖVİZ ALIM BELGESİ
DÖVİZ SATIM BELGESİ
DİP KOÇANLI PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
DİP KOÇANLI GİRİŞ BİLETİ
DİP KOÇANLI YOLCU TAŞIMA BİLETİ
KIYMETLİ MADEN ALIM BELGESİ
KIYMETLİ MADEN SATIM BELGESİ
MAKİNALI KASALARIN KAYIT RULOLARI
MÜŞTERİ LİSTESİ
ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ
SATIŞ FİŞİ
SİGORTA KOMİSYON GİDER BELGESİ
YOLCU TAŞIMA BİLETLERİ

Resmi matbuu evrak basımında müşteriden talep edilen belgeler;

1- Vergi Levhası
2- İmza Sirküleri(Şirketlerde)
3- İmza Yetkisi Olan Şahsın Kimlik Fotokopisi
4- En Son Aya Ait KDV Tahakkuku

Resmi olmayan matbuu evraklar

Ekstre, dekont, tahsilat makbuzu gibi muhasebe evrakları ve üretim fişleri, sipariş fişleri gibi kurumsal matbuu evraklar vb.